ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง”

          วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายภิเษก ด้วงสูงเนิน (หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา) พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง” ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)

กองพัฒนานักศึกษา เข้าพบนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย

         เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์พนมนคร มีราคา (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าพบนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบการใช้ชีวิตของนักศึกษาหอพัก

การประชุมคณะอนุกรรมการทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากคณะวิชาเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยดีเด่น โดยการนำเสนอรายชื่อนักศึกษาจากคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่อไป

Copyright © 2019. Mahamakut Buddhist University.