ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.

รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ กำหนดการสอบครู ประจำปี 2563ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563รับสมัคร วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 6 สิงหาคม 2563สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 29 สิงหาคม 2563 , ภาค ข วันที่ 30 สิงหาคม 2563ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 7 กันยายน2563 https://obec63.thaijobjob.com/

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง”

          วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายภิเษก ด้วงสูงเนิน (หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา) พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง” ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)

กองพัฒนานักศึกษา เข้าพบนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย

         เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์พนมนคร มีราคา (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าพบนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบการใช้ชีวิตของนักศึกษาหอพัก

การประชุมคณะอนุกรรมการทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากคณะวิชาเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยดีเด่น โดยการนำเสนอรายชื่อนักศึกษาจากคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่อไป

Copyright © 2019. Mahamakut Buddhist University.