ติดต่อ

ติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1104-6 http://www.develop.mbu.ac.th Mail : dev@mbu.ac.th

Copyright © 2019. Mahamakut Buddhist University.