กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง”

          วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายภิเษก ด้วงสูงเนิน (หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา) พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง” ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)

ข่าวกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรม

No event found!

ลิงค์สำคัญ

  • นักศึกษาวิชาทหาร

  • กีฬา

  • หอพัก

  • ทุนการศึกษา

  • ประกันอุบัติเหตุ

Social Network

แบบสอบถามความพึงพอใจ

previous arrow
next arrow
Slider

Copyright © 2019. Mahamakut Buddhist University.